ေက်းဇူးပဲေမ ေမ - ရတနာဦး - Karaoke

Category:

0 comments:

Post a Comment

ေခာတ္ေပၚဓမၼေတး သီခ်င္း မ်ား

Latest Updates

ေနာက္လဲ လာ ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္
NobleLamp Blogspot ေလးသည္ သင့္အား ကယ္တင္ရွင္သခင္ေယရႈ ၏ အေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို အတိအက် ေဖၚျပေပးမည့္ ဆိုဒ္ေလး ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပးသူ အားလံုးအေပၚမွာ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ၾကြယ္ဝေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာသက္ေ၇ာက္ပါေစ။ အာမင္
ဘေလာ့ မၿပီးဆံုးေသးေသာ္လည္း လာေရာက္ ၾကည့္ရႈ အားေပးၾကေသာ ခ်စ္မိတ္ေဆြ မ်ား အားလံုး အေပၚ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ၾကြယ္ဝေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား သက္ေရာက္ပါေစ ။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ။